Velkommen til Midt-Finnmark Kraftlag SA!

Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag har fusjonert og heter nå Midt-Finnmark Kraftlag SA. Ved årsskiftet slås nett-selskapene sammen og blir til Area Nett AS.

Ny nettside vil bli lansert i første del av 2024. Inntil videre vil du finne infoen du trenger og gjeldende kontaktinformasjon på de gamle nettsidene representert nedenfor.

Hvordan styres Midt-Finnmark Kraftlag SA
Vedtekter Midt-Finnmark Kraftlag
Valgkretsmøter 2024